Budoucnost a vizualizace

Budoucnost a vizualizace

Autory dopravně-architektonické studie včetně všech aktualizací budoucí podoby mostu je trojice Petr Tej, Tomáš Cach a Oto Melter z ateliéru BridgeStructures.

Aktualizaci studie schválila Rada hlavního města Prahy v pondělí 18. prosince 2023 na svém jednání. Definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí a vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě. Návrh také počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu. Obloukovou konstrukci inundačního mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi, které tvarově navazují na původní Janákův návrh předpolí obloukových mostů.

Vizualizace