Demolice mostu přes ulici Voctářova na týden uzavře průjezd mezi Karlínem a Libní

Technická správa komunikací (TSK) zbourá mostní konstrukci přes ulici Voctářova, která je součástí Libeňského soumostí. Práce začnou v neděli 30. června 2024 od 4:00 a potrvají do 7. července 2024 do 24:00. Důvodem je demolice posledního ze tří mostů na Rohanském ostrově, který byl součástí této části Libeňského soumostí. Uzavírka se dotkne úseku ulice Voctářova od křižovatky u Kauflandu na Rohanském nábřeží a na ulici Voctářova s odbočkou do komplexu DOOCK.

Průběh demolice

První byl v dubnu zbourán oblouk na Rohanském ostrově, takzvaný inundační most, který musel být od konce ledna uzavřen. Dále probíhaly bourací práce na opěrách a dalších částech konstrukcí mimo vozovku. Na přelomu dubna a května stavbaři odstranili i konstrukci přes ulici Štorchova a na začátku letních prázdnin je naplánována právě demolice mostu přes Voctářovu ulici, která potrvá týden. Termín demolice byl zvolen tak, aby byl dopad na dopravu co nejnižší, s ohledem na nižší intenzity dopravy v Praze během letních prázdnin.

Doprava

Pěší a cyklisté:

Pro pěší a cyklisty bude značena obchůzková a cyklistická trasa vedoucí z Palmovky přes DOOCK do ulice Štorchova.

Individuální automobilová doprava:

Trasa pro individuální automobilovou dopravu bude značená z Rohanského nábřeží přes ulici Sokolovská směrem k Balabence, dále přes Černokosteleckou, Čuprovu, Povltavskou a Zenklovu do Elsnicova náměstí, což bude platit i pro opačný směr. Doporučujeme sledovat dopravní značení.

MHD:

Aktuální jízdní řády a informace o náhradní dopravě naleznete na webu PID. Pro cestu v daném termínu (30. 6. – 7. 7. 2024) bude v provozu náhradní autobusová linka X25.

Harmonogram počítá s kompletním ukončením demoličních prací do září 2024, ale pouze některé se dotknou dopravy v okolí mostu.