Nový provizorní chodník přes ulici Voctářovu

V nejbližších dnech uvedeme do provozu nový chodník křižující Voctářovu ulici. V tomto případě jsme však reagovali operativně, neboť se jedná pouze o dočasnou konstrukci sloužící jako náhradní obchozí trasa v průběhu rekonstrukce Libeňského mostu. Po dokončení prací na mostě se chodci budou moci přesunout opět na svoji původní trasu.