Praha schválila aktualizovanou podobu Architektonické studie rekonstrukce Libeňského soumostí

Rada hl. m. Prahy schválila aktualizaci Architektonické studie podle návrhu architekta Petra Teje, která definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí a vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě.  Návrh také počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu. Obloukovou konstrukci inundačního mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi, které tvarově navazují na původní Janákův návrh předpolí obloukových mostů.

„V případě Libeňského mostu nejde jen opravu samotného mostu přes řeku s kubistickými prvky, ale o komplexní rekonstrukci celého soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů, a to včetně stavby protipovodňových opatření. Proměníme i nejbližší okolí Libeňského mostu, který bude k sobě Pražany lákat nejen svou krásou, ale také novými místy pro odpočinek a trávení volného času. Prostory pod trámovými konstrukcemi z Janákových dochovaných skic nabídnou kavárny, obchůdky a další služby. Počítáme i s novými přístupy k řece,“ uvádí Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

„Území rozvíjíme jako funkční celek. S projektem opravy mostu souběžně pracujeme také na revitalizaci Rohanského ostrova, který se stane zelenou zónou pro volný čas, sport i kulturu. Chystáme také novou čtvrť na Palmovce a spolu s ní přeměnu nedostavěného torza místní radnice na sídlo evropské agentury kosmického výzkumu. To vše jsou jednotlivé díly, které dohromady vedou k lepšímu a obyvatelnějšímu městu,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Změny v projektové přípravě vyplynuly z požadavků plánovaných stavebních záměrů v přilehlém okolí soumostí. Nutné bylo řešit zejména nové požadavky na zajištění dopravní obslužnosti jižní části Rohanského ostrova a plánovaných stavebních prací na jeho revitalizaci. Také se musely zohlednit požadavky provozovatele veřejného přístavu Praha Libeň na zajištění dopravní obslužnosti. Technická správa komunikací (TSK) společně s týmem projektantů a architektů v této verzi studie nově zohledňují stav obloukových mostů (most přes Vltavu V009 a inundační most X656).

Uskutečnily se aktuální statické přepočty s ohledem na nové normové požadavky, dodatečné průzkumy, a dále studie zohledňuje proveditelnost rekonstrukce. Hlavní most přes Vltavu bude rekonstruován ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Stávající klenby nahradí replika konstrukce obloukových částí se zachováním vizuálního stylu podle návrhu architekta Pavla Janáka na stávajících pilířích ve Vltavě. Čtyři trojkloubové oblouky původního mostu pak nahradí čtyři vetknuté betonové oblouky v každém poli.

Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a obloukového inundačního mostu (X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů. A také přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí od křižovatky Dělnická – Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka v Praze 8. Jedná se o úsek dlouhý 1,2 km.

Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

„Bude to jedna z nejsložitějších stavebních prací v historii TSK. Po více než dvaceti letech přešlapování na místě věřím, že se Libeňský most konečně dočká potřebné rekonstrukce. Finalizujeme přípravu projektové dokumentace a současně jsme podali žádost o vydání aktualizovaného stavebního povolení pro I. etapu rekonstrukce soumostí,“ dodává Jozef Sinčák, generální ředitel a předseda představenstva TSK. Společnost Metrostav TBR zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny potřebné pro uskutečnění celé stavby. V současnosti pokračují projekční práce pro celé soumostí a připravuje se aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Stavební práce by se na plno měly rozjet v roce 2025.