TSK podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského mostu

Technická správa komunikací (TSK) v úterý 18. ledna 2022 podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí. Veřejné zakázky se aktivně zúčastnilo pět společností. Nejúspěšnějším uchazečem se stala společnost Metrostav TBR a.s. s nabídkovou cenou 2,181 miliardy korun bez DPH a navrhovanou dobou výluky tramvajových tratí 365 dnů. Druhé bylo sdružení firem Strabag, Eurovia CS, SMP CZ a Pragoprojekt s nabízenou cenou 3,628 miliardy korun bez DPH a dobou výluky tramvajových tratí 480 dnů. Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem.

„Dokázali jsme to. Podepsali jsme smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce Libeňského mostu a nejen to. Zhotovitel během stavby postaví celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů včetně retenční nádrže a protipovodňových opatření. Začátku už nic nestojí v cestě. První práce začnou už v letošním roce. Vedle Libeňáku postavíme do podzimu provizorní lávku pro pěší a převedení inženýrských sítí. Je to neuvěřitelný příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce, zatěžovací zkoušky nám navíc daly do ruky velmi podrobná data, díky kterým se vyhneme slepým cestám. Historické označení mostu za nerekonstruovatelný bylo pouze politickým rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal o jeho reálnou technickou kondici. My se rozhodujeme na základě dopravních průzkumů, podrobných diagnostik, statických a dynamických zkoušek a tvrdých dat.“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu a dodává; „Soutěž byla unikátní taky v tom, že jsme ji nesoutěžili pouze na cenu, ale také poprvé v historii města i na délku tramvajové výluky. Ta podle původního projektu měla trvat dva až tři roky. My jsme to stáhli na jeden rok s tím, že pěší a cyklisté se přes řeku vždy dostanou přes provizorní lávku a z obou stran bude k mostu přivedená MHD.“

„Tato veřejná zakázka byla jednou z nejsložitějších v historii TSK a jsem rád, že se na vypracování konkurenčních nabídek podílely nejvýznamnější firmy z oboru. Po více než 20 letech přešlapování na místě se Libeňský most dočká potřebné rekonstrukce. Příprava projektové dokumentace a zahájení schvalovacích procesů rekonstrukce započnou prakticky okamžitě. Přípravné stavební práce začnou již letos, přičemž hlavní stavební výkony budou realizovány v průběhu roku 2024,“ uvedl Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

První stavební práce budou zahájeny již v letošním roce při stavbě provizorní lávky pro pěší a cyklisty, aby bylo po celou dobu rekonstrukce zachováno spojení mezi Libní a Holešovicemi.

Cílem této veřejné zakázky je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a inundačního mostu (X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická–Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8. Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou bude realizovat Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou proplachovacího kanálu, retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

„Jsme rádi, že můžeme být u historického okamžiku zahájení rekonstrukce Libeňského mostu, která se plánuje již několik desetiletí,“ uvedl Aleš Gothard, předseda představenstva společnosti Metrostav TBR a.s., a dodává: „Věříme, že dokončením této stavby Libeňského mostu se zvýší atraktivnost dané lokality Prahy.“

Předpokládaný harmonogram vyhodnocení veřejné zakázky a prací:

  • Podpis Smlouvy o dílo – leden 2022.
  • Okamžité zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby a její schválení objednatelem – do 12 měsíců od data zahájení prací. V průběhu roku bude zahájena stavba provizorní lávky pro pěší a cyklisty spojující Holešovice a Libeň, která bude v provozu po celou dobu rekonstrukce.
  • Nabytí právní moci všech vybraných potřebných povolení nezbytných k provedení stavby – do 18 měsíců od data zahájení prací.
  • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou stavbu a její schválení objednatelem – do 24 měsíců od data zahájení prací. • Zahájení stavebních prací – do 25 měsíců od data zahájení prací; tj. 1Q/2024.