Uzavření inundačního mostu X656 Libeňského soumostí z bezpečnostních důvodů

Na základě provedených geodetických měření obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku byl z bezpečnostních důvodů uzavřen inundační most X656 Libeňského soumostí. Jedná se o samostatný oblouk na Rohanském ostrově. Důvodem okamžitého uzavření byly zjištěné technické závady, vyvolané pravděpodobně silnými mrazy. V celé trase Libeňského mostu proto musela být kompletně vyloučena tramvajová doprava. Libeňský most V009 přes Vltavu má omezený pouze tramvajový provoz. Automobilová, cyklistická a pěší doprava je na tomto mostě zachována. Inundační most X656 byl kompletně uzavřen pro tramvajovou, individuální automobilovou dopravu a chodce i cyklisty. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté směřující od Palmovky na Prahu 7 obejít po lávce ke komplexu DOCK, dále po ulici Štorchova a rampou zpět na Libeňský most přes Vltavu.

Veškeré dosavadní statické výpočty a diagnostické průzkumy předpokládaly správnou funkčnost kloubů nosného systému oblouku mostu X656. Statický systém na obloukových částech Libeňského soumostí je citlivý zejména na nižší teploty v zimním období, které jsou rozhodující pro celkovou únosnost mostu.

Na základě sledování mostu v období dlouhotrvajících mrazů na začátku ledna 2024, kdy byl pozorován rozvoj poruch na mostě, byl iniciován projektantem dodatečný průzkum konstrukčního systému obloukového mostu. Průzkum provedený Vysokým učením technickým v Brně spočíval zejména v endoskopické metodě pro pohled dovnitř kloubového detailu. V tomto místě bylo zjištěno, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň dochází k drcení betonu nosných prvků.

Následně je nutné zahájit práce k zabezpečení havarijního stavu vhodným podepřením konstrukce.