Demolice mostu přes ulici Štorchova v části Libeňského soumostí si vyžádá krátkodobé dopravní omezení

Technická správa komunikací (TSK) zbourá rámové předpolí a mostní konstrukci přes Štorchovu ulici, která je součástí Libeňského soumostí. Práce začnou ve středu 24. dubna a potrvají do 8. května 2024. Vyžádají si krátkodobé dopravní omezení, kdy dojde k uzavření tohoto průjezdu a na rampách vedoucích na hlavní most přes Vltavu bude obousměrný provoz umožňující přístup k přilehlým komunikacím a objektům. Most přes Vltavu zůstává průjezdný po celou dobu prací. Platí to i pro tramvajovou dopravu, která zajíždí do zastávek Libeňský most z Holešovic a autobusů jedoucích na Palmovku a zpět.

První byl zbourán oblouk na Rohanském ostrově, takzvaný inundační most, který byl od konce ledna letošního roku uzavřen.  Dále budou bourací práce pokračovat opěrami a ostatními částmi konstrukcí mimo vozovku. Na začátek letních prázdnin je pak naplánována demolice mostu přes Voctářovu ulici, která potrvá týden. Předpokládaný termín je od 1. července do 7. července 2024, kdy jsou v Praze nižší intenzity dopravy.

Harmonogram počítá s demoličními pracemi do září 2024, ale pouze některé se dotknou dopravy v okolí mostu a pod mostem.